מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 8

תודתנו נתונה לקרן ברונר (.Bruner Foundation, Inc) על תרומתם לקידום הוראת המתמטיקה בישראל.


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה: חנה פרל

שער: חגי עציון

שרטוטים: יהודה ברבוט

עיצוב: וילמה לוי