מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 2


עורך: פרופ' מ. ברוקהיימר

עוזר לעורך: רינה דכטר

המערכת: פרופ' י. גיליס, נירה חטיבה, מיכאל רומנוף, צבי שור

שער: חגי עציוני

עיצוב ושרטוט: יהודה ברבוט

צילום: שמואל אנגלשטיין