דוגמא 4.4: מהוד בלתי יציב

אורך מהוד לייזר 1 מטר.

בקצותיו מראה אחת קעורה בעלת רדיוס עקמומיות של 1.5 מטר, ומראה קמורה בעלת רדיוס עקמומיות 10 ס"מ.

בהתאם למקובל באופטיקה, הסימן השלילי מתאר מראה קמורה ([R2 = -0.1 [m).

מצא האם המהוד יציב.

פיתרון דוגמא 4.4:

נחשב תחילה את הפרמטרים הגיאומטריים של המהוד:

g1 = 1-L/R1 = 1-1/1.5 = 0.333

g2 = 1-L/R2 = 1+1/0.1 = 11

רואים כי מכפלת g1 ו- g2 אינה נמצאת בין 0 ל 1, ולכן המהוד בלתי יציב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"