3. מהוד קונפוקלי (Confocal Cavity) (איור 4.10ג')

מהווה פשרה בין מהוד מישורים מקבילים לבין מהוד כדורי קונצנטרי.

מהוד קונפוקלי

איור 4.10ג':

הוא מורכב משתי מראות כדוריות שוות שרדיוסו שווה לאורך המהוד של הלייזר (R1 = R2 = L).

תכונות מהוד זה:

  • קל לכיוון.
  • איבודי העקיפה הנמוכים.
  • אין בו הצרה חדה של הקרינה (מיקוד גבוה) בתוך המהוד.
  • נפח אופן התנודה בתוך המהוד גדול מזה של מהוד כדורי.

ההבדל בין מהוד קונפוקלי למהוד כדורי קונצנטרי הוא שבמהוד קונפוקלי נקודת המוקד של שתי המראות היא במרכז המהוד, ואילו במהוד כדורי מרכז העקמומיות של המראות הוא במרכז המהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"