1. מהוד מישורים מקבילים (איור 4.10א')

מורכב משתי מראות מישוריות (R1 = R2 = ∞ ), מקבילות, מאונכות לציר האופטי של הלייזר.

מהוד מראות מישוריות

איור 4.10א':

יתרונות:

  • מנצל אופטימלית את כל נפח התווך הפעיל, ולכן משמש בלייזרים פולסיים.
  • אינו גורם למיקוד קרינת הלייזר בתוך המהוד. בלייזרים פולסיים רבי עוצמה מיקוד כזה עלול לגרום נזק לרכיבים האופטיים.

חסרונות:

  • איבודי העקיפה גבוהים יותר מאשר בכל אחת מתצורות המהוד האחרות.
  • כיוון הלייזר קשה, והוא רגיש ביותר לכל שינוי קטן (כמו זה הנגרם מתנודות מכניות).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"