מבנה מהודים

את מבנה המהוד קובעים שני פרמטרים:

  • נפח התווך הפעיל של אופני התנודה.
  • יציבות המהוד.

להלן פרוט המהודים המקובלים:

  • מהוד מישורים מקבילים (איור 4.10א')
  • מהוד כדורי קונצנטרי (איור 4.10ב') – מרכז משותף.
  • מהוד קונפוקלי (Confocal Cavity) (איור 4.10ג')
  • מהוד עם רדיוס עקמומיות גדול מאורך המהוד (איור 4.10ד')
  • מהוד חצי כדורי (Hemispherical Cavity) (איור 4.10ה')
  • מהוד חצי קעור עם רדיוס גדול (איור 4.10ו')
  • מהוד בלתי יציב (Unstable Resonator) (איור 4.10ז')

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"