4. מהוד עם רדיוס עקמומיות גדול מאורך המהוד (איור 4.10ד')

מורכב משתי מראות כדוריות שרדיוס העקמומיות שלהן גדול מהמרחק ביניהן.

מהוד עם רדיוס עקמומיות גדול מאורך המהוד

איור 4.10ד':

שתי המראות אינן צריכות להיות זהות, ולכן התנאי הוא: R1 > L ,R2 > L.

במהוד זה מושג ניצול טוב של התווך הפעיל, לעומת המהוד הקונפוקלי, מכיוון שנפח אופן התנודה ממלא יותר מנפח תווך זה.

המחיר המשולם על כך הוא עליה באיבודי העקיפה, וקושי גדול יותר בכיוונון.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"