7. מהוד בלתי יציב (Unstable Resonator)

דוגמא למהוד בלתי יציב היא מהוד קמור-קעור (איור 4.10ז').

מהוד קמור-קעור

איור 4.10ז':

במהוד זה לא נוצרים גלים עומדים, והקרינה אינה ממשיכה לנוע בו הלוך וחזור באותו מסלול.

דוגמא למהוד כזה מופיעה באיור 4.11.

מהוד בלתי יציב

איור 4.11: מהוד בלתי יציב

מהוד זה מורכב ממראה קעורה גדולה בעלת רדיוס עקמומיות הגדול מאורך המהוד, וממראה קמורה קטנה יותר, בעלת רדיוס עקמומיות קטן.

מרכזי העקמומיות של רדיוסי שתי המראות נפגשים בנקודה משותפת.

הקרינה נפלטת מהלייזר מסביב לדפנות המראה הקטנה.

יתרונות מהוד בלתי יציב:

  • הנפח הגדול של אופני התנודה הממלאים את כל חלל המהוד.
  • בעיקר העובדה שההספק המכסימלי בתוך המהוד, הוא זה הנפלט החוצה ולא רק חלק קטן ממנו.

מהוד זה משמש בלייזרים רבי הספק, אשר בהם אין אפשרות להשתמש במצמד מוצא, כפי שמשתמשים במהוד יציב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"