הגורמים לאיבודים במהוד

  • אי כיוון של מראות הלייזר – כאשר מראות המהוד אינן ממורכזות ומכוונות ביחס לציר האופטי של הלייזר, הרי הקרינה בחלל הלייזר לא תישאר כלואה תוך כדי המסלול הלוך ושוב בין המראות.
  • איבודי בליעה, פיזורים, והחזרה במראות ובשאר הרכיבים האופטיים – אם קיימים.
  • איבודי עקיפה – כל קרן העוברת דרך חריר מתבדרת כתוצאה מכך.
    מכיוון שממדי מראות הקצה סופיים, הרי ככל שגדל מספר הפעמים שהקרן עוברת בתוך הלייזר במסלול הלוך ושוב, כן תיגדל התבדרותה.

ניתן להקטין איבודי עקיפה אלו ע"י הגדלת מיפתח המהוד, אך הגדלה זו לא תמיד רצויה (לדוגמא, היא מאפשרת לזירה באופני תנודה גבוהים מאופן התנודה הבסיסי).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"