דיאגרמת היציבות של מהוד אופטי

בדיאגרמת היציבות מתוארים הפרמטרים הגיאומטריים של המראות על הצירים x ו- y.

דיאגרמת יציבות של מהוד אופטי

איור 4.13: דיאגרמת יציבות של מהוד אופטי

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"