פרמטר גיאומטרי של מראות המהוד

מגדירים פרמטר גיאומטרי של כל אחת ממראות המהוד ע"י:

נוסחה…………………….. נוסחה

פרמטרים גיאומטריים של מהוד

איור 4.12: פרמטרים גיאומטריים של מהוד

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"