4.4.1 תצורות אופייניות של מהודים

איור 4.10 מתאר מספר תצורות מהוד מקובלות (שיפורטו בהמשך).

תצורות מהודים

איור 4.10: תצורות מהודים

בכל מהוד יש שתי מראות קצה בעלות רדיוסי עקמומיות R1 ו- R2.

האזור הכהה מסמן בכל אחד מהמהודים את הנפח של אופן התנודה בסוג המהוד המסוים.

אזורים של התווך הפעיל אשר אינם נכללים בתוך נפח אופן התנודה, אינם משתתפים בתהליך הלזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"