5. מהוד חצי כדורי (Hemispherical Cavity) (איור 4.10ה')

מורכב ממראה אחת מישורית (R2 = ¥ ) וממראה כדורית שרדיוסה שווה לאורך המהוד (R1 = L).

מהוד חצי כדורי

איור 4.10ה':

מאפייני מהוד זה דומים לאלו של מהוד כדורי, עם יתרון המחיר הנמוך של מראה מישורית.

רוב לייזרי הליום – נאון משתמשים במהוד זה, שהוא בעל איבודי עקיפה נמוכים, וקל לכוון אותו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"