9.5.2 מיזוג (היתוך) גרעיני באמצעות לייזר

עקרונות האקוויולנטיות בין מסה לאנרגיה נלמדים במסגרת הקורס "הפיזיקה של המאה ה20-" (ראה ספר "נושאים בפיזיקה של המאה ה- 20" מאת רפי כהן, אורי גניאל ויורם קירש, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים של מכון וייצמן למדע, פרק ז', עמ' 151-184).

בין מסה לאנרגיה קיים קשר בהתאם לנוסחה שפותחה על ידי איינשטיין בשנת 1905:

E=Δm*c2

כל תהליך שמסת התוצרים שלו נמוכה ממסת המרכיבים הראשוניים, גורם לשחרור אנרגיה בכמות הפרופורציונלית להפרש המסה בין המרכיבים הראשונים, לבין התוצרים.

כמות האנרגיה ליחידת מסה, המשתחררת בתהליך מיזוג גרעיני, גדולה פי מליון מכמות האנרגיה המשתחררת משרפת דלקים כגון פחם ונפט (שריפה היא תהליך המבוסס על תגובה כימית בין יסודות).

החל מאוקטובר 1952, התאריך בו פוצצה פצצת המימן הראשונה, החלו לבצע תהליך מיזוג גרעיני על פני כדור הארץ.

הבעיה הייתה שתהליך זה לא היה מבוקר, ושימש רק למטרות הרס.

המטרה העומדת בפני האנושות היא כיצד לרסן את ריאקציות המיזוג הגרעיני, ולבצע אותה במעבדה בצורה מבוקרת, בה ניתן לנצל את האנרגיה המשתחררת ממנה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"