חימום כדורון הדלק

בתיכנון כדורון הדלק, והצתתו, קיימות שתי גישות עיקריות לתהליך המיזוג הגרעיני:

  1. הארה ישירה (Direct Illumination) של המטרה.
  2. הארה בלתי ישירה בשיטת "הולראום" (Hohlraum = Hollow Cavity).

לאחר ניסויים רבים להשגת אחידות בהעברת אנרגיית הלייזר אל כדורון הדלק, מתגבשת גישה של "חימום בלתי ישיר".

שיטה זו מבוססת על גליל מצופה זהב, שבמרכזו ימצא כדורון הדלק.

בתהליך זה, כתוצאה מהקרנה של קירות המיכל עם אלומות הלייזר הפוגעות, נפלט שטף של קרני X רכות, המפציצות את המטרה בצורה אחידה מכל הכיוונים (כמתואר באיור 9.25).

"חימום בלתי ישיר" של כדורון הדלק בתהליך מיזוג גרעיני מבוקר

תרשים 9.25: "חימום בלתי ישיר" של כדורון הדלק בתהליך מיזוג גרעיני מבוקר

אלומות הלייזר יפגעו בדפנות הפנימיות של הגליל, ומהן תגיע האנרגיה לכדורון הדלק.

שיטה זו נקראת "חימום בלתי ישיר", מכיוון שקרני ה- X הנפלטות בזמן התאדות החלל הגלילי הן המחממות את כדורון הדלק הגרעיני, ולא קרינת הלייזר הישירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"