דוגמא

כאשר שני גרעינים בעלי מספרים אטומים Z2, Z1 מתקרבים אחד לשני, האנרגיה האלקטרוסטטית ביניהם:

 

נניח כי המרחק בין מרכזי הגרעינים שווה לסכום רדיוסיהם, כלומר בערך 1014- [m] ונקבל עבור 2 איזוטופים של מימן:

Ep ≅ 2.4 * 10-14 [J] = 1.5 * 105 [eV] = 0.15 [Mev]

ידוע כי האנרגיה הקינטית של חלקיקים בטמפרטורת החדר היא:

 

ומכאן שאנרגיה של 105 [eV] מתאימה לטמפרטורות של 109 [°K].

 

להלן טמפרטורת הסף הנדרשת לראקציה, עבור ראקציות אפשריות לתהליך מיזוג גרעיני מבוקר:

טמפרטורת סף [KeV]

1. D + T  4He + n + 17.6 [MeV] 4

2. D + D  3He + n + 3.2 [MeV] 50

3. D + D  T + p + 4.0 [MeV] 50

4. D + 3He  4He + p + 18.3 [MeV] 100

לצורך השוואה:

1 [eV] = 11,604 [0K]

  • מובן מרשימה זו מדוע הראקציה הראשונה היא המועדפת בשלב זה (עקב טמפרטורת הסף הנמוכה יחסית הנדרשת לקיומה).
  • מובן גם כי בעתיד הרחוק, לאחר הצלחת כורי מיזוג גרעיני בהם ישתמשו בראקציה הראשונה, יעדיפו לעבור לראקציה השנייה שאינה כוללת טריטיום רדיואקטיבי.
  • גם הראקציה הרביעית מבטיחה ביותר, מכיוון שאנרגיה נפלטת בה בצורת אנרגיה קינטית של חלקיקים טעונים (פרוטונים וחלקיקי אלפא).

מחלקיקים טעונים קל יותר להפיק אנרגיה ליישומים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"