9.5.4 קירור אטומים בודדים (עצירת תנועתם)

זהו יישום חדשני, בו משתמשים בתנע של הפוטונים, הנישא על ידי הקרינה, לעצירת אטום הנמצא בטמפרטורה נמוכה.

אלומת אטומים הנעה אל מול אלומת הלייזר, תבצע אינטראקציה של בליעת פוטונים כאשר תדר הפוטונים יתאים בדיוק להפרש בין רמות האנרגיה באטום.

כאשר האטום נמצא בתנועה, הרי על פי אפקט דופלר הוא "רואה" תדר מעט שונה של הקרינה הפוגעת.

באמצעות שתי אלומות קרינה זהות משני כיוונים נגדיים, ניתן לעצור אטום מתנועה.

תדר הקרינה נבחר כך שהוא מאוד קרוב לתדר המתאים לבליעה באטום.

כאשר האטום מתחיל לנוע לעבר אחת מאלומות הקרינה, הוא גורם באמצעות אפקט דופלר לאנרגיה שלה להיבלע בו ולהחזירו למיקומו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"