שלבי תהליך המיזוג הגרעיני

ראינו שסך כל הראקציה של מיזוג גרעיני בין דאוטריום לטריטיום, מתוארת על ידי הנוסחה הבאה:

 

בתרשים 9.24 מתוארים שלבי התפתחות תהליך המיזוג הגרעיני ברמה של כדורון הדלק הגרעיני:

שלבים בתהליך המיזוג הגרעיני המבוקר של כדורון הדלק הגרעיני

תרשים 9.24: שלבים בתהליך המיזוג הגרעיני המבוקר של כדורון הדלק הגרעיני

א. השקעת אנרגיה – המטרה מופצצת באלומות לייזר רבות בו זמנית מכל הכיוונים.

ב. דחיסת כדורון הדלק הגרעיני – הקליפה החיצונית מתחממת ונפלטת החוצה, ובמקביל נוצר גל הלם הדוחס את הדלק הגרעיני לכיוון המרכז. הלחץ במרכז מגיע לעשרות מיליוני אטמוספירות.

ג. "הצתת" הדלק הגרעיני – כתוצאה מהדחיסה, עולה הטמפרטורה במרכז הכדורון, ומתחילה הריאקציה הגרעינית בטמפרטורה של 50 עד 100 מיליון מעלות.

ד. "פיצוץ" בעירה תרמו גרעינית – הדלק שעבר תהליך מיזוג גרעיני מייצר כמות אנרגיה העולה על כמות האנרגיה שהושקעה על ידי הלייזר פי מאות אחדות, ואנרגיה זו נפלטת לכל הכיוונים בפרק זמן של מיליוניות שנייה (פצצת מימן מיניאטורית ! ).

לדחיסה הגבוהה של כדורון הדלק יש יתרון בכך שבמרכז הכדורון נוצרת טמפרטורה גבוהה המציתה את תהליך המיזוג הגרעיני.

נוצר גל בעירה מתפשט המקטין את הצורך בחימום כל הכדורון בשלב הראשון.

הצפיפות הנדרשת מושגת בעזרת "עקרון ההנעה הרקטית":

על פי חוק שלישי של ניוטון, הקליפה הנפלטת כלפי חוץ גורמת להיווצרות לחץ כלפי פנים (כוח בכיוון מנוגד).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"