דוגמה מספרית לחישובים פשוטים, הכוללים סידרי גודל

תחילה מספקים כמות גדולה של אנרגיה לשכבה החיצונית של כדורון הדלק.

הקליפה מתחממת, ונפלטת החוצה במהירויות של :

2-3*105 [m/sec]

מכאן שמשך תהליך דחיסת הכדורון מרדיוס של 1 מ"מ, לרדיוס של 0.1 מ"מ, הוא:

t = x/v = 0.9*10-3 [m] / 2*105 [m/sec]= 4.5*10-9 [sec]

אם משתמשים באנרגיה כוללת מושקעת של 2 [MJ], מקבלים כי סדר גודל של ההספק הנדרש הוא:

Ptot = 2*106 [J] / 4.5*10-9 [sec] = 4*1014 [W] = 400 [TW]

למעשה, מחישובים מדויקים יותר מקבלים דרישה נמוכה יותר להספק.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"