סדרי גודל בתחנת כוח המבוססת על מיזוג גרעיני מבוקר

תחנת כוח ממוצעת מייצרת: 1000מגהוואט [MW] חשמל, שהם 109 ג'ול בשנייה [J/s].

בתחנת כוח המבוססת על מיזוג גרעיני:

הלייזר יוצר כמות אנרגיה של: 106 [J].

רווח האנרגיה בכדורית הדלק: 100.

סך הכול מקבלים אנרגיה תרמית לכל פולס: 108 [J].

מנצלים מאנרגיה זו: 40%.

מתוך האנרגיה המופקת מהכור, מורידים כמות של: 107 [J], כדי להחזירה ללייזר בנצילות של: 10%.

כמות האנרגיה הנפלטת החוצה מכור המיזוג הגרעיני, לכל פולס:

0.4*108 [J] – 107 [J] = 3*107 [J]

כלומר, כדי להפיק מהכור 1000 [MW], יש להשתמש בערך ב- 30 פולסים בשנייה.

אם נבצע חישוב סדר גודל לגבי כמות כדוריות הדלק שיש לייצר בשנה, נקבל:

30*3600*24*365 = 109

כל כדורית דלק מכילה בערך 1 מיליגרם חומר, כלומר כמות החומר הנדרשת סך הכול להפעלת הכור ברציפות במשך שנה:

106 [g] = 103 [Kg] = 1 [ton]

מכיוון שדאוטריום מצוי במי ים, תספיק כמות הדאוטריום הקיימת כדי לספק את צרכי האנרגיה של האנושות למשך מיליוני השנים הבאות.

מכיוון שהפעלת הכור בקצב של 30 כדוריות בשנייה נראית בשלב זה מסובכת, ניתן להשתמש באותו לייזר להפעלת מספר תאי ריאקציה של מיזוג גרעיני.

הלייזר יפעל בקצב פולסים גבוה, ויבוצע מיתוג של אלומת הלייזר בין תאי הריאקציה השונים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"