פרמטר הכליאה של הפלסמה

לצורך הפקת אנרגיה מפלסמה, תנאי הכרחי ומספיק הוא שקצב יצירת האנרגיה יהיה גדול מקצב השקעת האנרגיה (ההפרש ביניהם הוא האנרגיה המופקת).

נמצא כי כדי להפיק אנרגיה מפלסמה של דאוטריום וטריטיום יש לכלוא צפיפות חלקיקים מסוימת שלהם למשך פרק זמן, כך שהמכפלה של מספר גרעיני הדאוטריום והטריטיום עם הזמן תהיה גדולה מ- 1014 sec/cm3 (זהו קריטריון לאוסון (Lawson)).

קריטריון זה מכונה גם פרמטר הכליאה של הפלסמה, והוא גודל התלוי חזק בטמפרטורה.

הבעיה העיקרית בהשגת מיזוג גרעיני מבוקר היא מציאת שיטה לכליאה של הפלסמה.

קיימות שתי גישות עקרוניות:

1. כליאה מגנטית – משתמשים בשדה מגנטי במבנה מרחבי מסוים, היוצר כליאה של ענן פלסמה בתחום סגור.

הכוונה היא לגרום ליונים ולאלקטרונים לנוע לאורך קווי שדה מגנטי במסלול סגור, ובכך לעקוף את הצורך בכלי סגור לאיחסון הפלסמה (לא קיים חומר המסוגל לעמוד בטמפרטורה של מאות מיליוני מעלות).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"