נושאי מחקר מיזוג גרעיני מבוקר עם כליאה אינרציאלית

מחקר המיזוג הגרעיני המבוקר עם כליאה אינרציאלית, מתחלק ל- 3 נושאים עיקריים:

  1. מציאת השיטה האופטימלית להעברת מקסימום האנרגיה בו זמנית, בזמן קצר, אל כדורון הדלק.
  2. תיכנון המטרה (כדורון הדלק של דאוטריום וטריטיום (D-T)).
  3. תיכנון הכור להפקת האנרגיה הנפלטת מתהליך המיזוג הגרעיני, וניצולה.

לפי התיכנון באיור 9.27, בשנת 2005 תבוצע החלטה עקרונית לגבי המשך המחקר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"