הגבר רוויה בלייזר רציף

בלייזר רציף מספקים אנרגיה באופן רציף לתווך הפעיל, ויוצרים ע"י כך הגבר קבוע והספק יציאה קבוע.

הגדרנו בסעיף 5.2 את הגבר הסף כערך הגבר התווך הפעיל, שעבורו הגבר הלולאה (מסלול הלוך ושוב) הוא 1.

ראינו כי הגבר הסף תלוי בהחזר המראות, ובאיבודי המהוד.

ברגע הלזירה, נוצרים "חורים" בעקומת ההגברה.

"חורים" אלה גורמים, בתדירויות המתאימות לאופני התנודה, להקטנת הגבר התווך הפעיל מערך ההגבר לאות קטן לערך הגבר הרוויה.

מסקנה: בזמן פעולת לייזר רציף, ערך הגבר הרוויה שווה לערך הגבר הסף שהוא:

(G_{A})_{th}=\frac{1}{\sqrt{R_{1}R_{2}M}}

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"