שאלה 5.2

ההגבר המכסימלי שניתן לקבל מתווך פעיל מסוים הוא 1.02.

גורם האיבודים במסלול סגור הוא M=0.995.

מקדם ההחזרה של המראה האחורית בלייזר הוא 0.998.

חשב:

א. מהו מינימום ההחזרה של מצמד המוצא בו עדיין תתרחש לזירה.

ב. מהם סך כל האיבודים במסלול סגור (הלוך ושוב) בין מראות המהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"