שאלה 5.3: לייזר נאודימיום יאג

מקדמי ההחזרה של מראות הקצה של לייזר נאודימיום יאג הם:

R1 = 0.998, R2 = 0.97

סך כל האיבודים במסלול סגור (הלוך ושוב) בין מראות המהוד הוא 1.0%.

אורך מוט גביש הלייזר, שהוא גם אורך המהוד, הוא 15 ס"מ.

חשב:

א. מהו הגבר הסף של התווך הפעיל GA)th).

ב. מהו סף מקדם ההגברה של התווך הפעיל β)th).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"