לייזר רציף

הגבר הלולאה (GL) בלייזר רציף במצב לזירה יציב הוא תמיד 1.

במצב זה, יורד ערך ההגבר של כל אחד מאופני התנודה מהערך של ההגבר לאות קטן לערך הגבר הסף GA)th), השווה גם להגבר הרוויה.

הגברת השאיבה גורמת להגדלת הספק המוצא של הלייזר.

המערכת תתייצב על הספק גבוה יותר כאשר הגבר הלולאה שווה להגבר הסף.

מסקנות עבור לייזר רציף:

הגבר הרוויה של התווך הפעיל שווה לערך הסף של ההגבר GA)th).
הגבר הלולאה במצב פעולה יציב שווה תמיד ל1-.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"