הגבר בלייזר

באיור 5.7 מופיעה דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר 4 רמות (כפי שראינו בסעיף 2.12 – באיור 2.7).

דיאגרמת רמות אנרגיה בלייזר 4 רמות

איור 5.7: דיאגרמת רמות אנרגיה בלייזר 4 רמות.

נבחן מה קורה כאשר מוציאים את מראות המהוד מהלייזר:

מכיוון שאין לזירה, היפוך האוכלוסייה יישאר כמעט קבוע.

מתרחשת פליטה ספונטנית מרמה E3 לרמה E2.

הגבר התווך הפעיל GA נותר כמעט קבוע.

במקרה זה נקרא ההגבר: "הגבר לאות קטן" (כאשר עדיין אין לזירה), והוא ההגבר המכסימלי של התווך הפעיל.

כאשר מחזירים את מראות המהוד למקומן, מתרחש תהליך הלזירה הגורם להקטנת היפוך האוכלוסייה, ולהקטנת הגבר התווך הפעיל.

במקרה זה נקרא ההגבר: "הגבר רוויה", והוא תמיד קטן מההגבר לאות קטן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"