שאלה 5.4: לייזר יון הארגון (+Ar)

אורך המהוד של לייזר יון הארגון הוא 50 ס"מ, וזהו גם אורך התווך הפעיל.

מקדם ההגברה הוא:

β = 9.76*10-4 [cm-1].

החזרות המראות הן:

R1 = 0.998 , R2 = 0.9575.

סך כל איבודי מסלול לולאה (הלוך ושוב) הם 8%.

חשב את:

א. מקדם האיבודים α.

ב. הגבר התווך הפעיל GA.

ג. הגבר הלולאה GL.

ד. ערך הגבר הסף GA)th).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"