סיכום פרק 5

  • פליטת קרינת לייזר אפשרית רק באורכי גל עבורם לתווך הלזירה יש פליטה ספונטנית.
  • קו פלאורוסצנסיה מתואר ע"י עוצמת הקרינה הפלואורסצנטית כפונקציה של התדירות.
  • רוחב קו פלואורסצנסיה נמדד על פי רוחב קו הפלואורסצסיה בחצי מגובהו המכסימלי.
  • עקומת ההגברה של התווך הפעיל תלויה ישירות ברוחב קו הפלואורסצנסיה של הפליטה הספונטנית, הקשורה למעבר הלזירה המסוים.
  • רוחב הקו של הלייזר יכול להכיל מספר אופני תנודה אורכיים, ונקבע על פי החלק העליון של עקומת ההגברה של הלייזר הנמצא מעל הערך GL = 1.
  • תנאי ללזירה הוא כי ההגבר הכללי יהיה גדול במעט מסך כל האיבודים.
  • הגבר במסלול לולאה (GL) מוגדר כהגבר נטו (הגברה פחות איבודים) שיש לקרינה במסלול הלוך ושוב בלייזר.

G_{L}=R_{1}R_{2}G^{2}_{A}M

M=\exp (-2\alpha L)

(G_{L})_{th}=1=R_{1}R_{2}G^{2}_{A}M=R_{1}R_{2}\exp [2(\beta -\alpha )L]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"