התפתחות בזמן של הגבר והספק מוצא עבור לייזר הפולט קרינה בצורה רציפה

באיור 5.9 מתואר (על ציר זמן אחד) כיצד משפיע ההספק המושקע בלייזר רציף על הגורמים הבאים:

  • הגבר התווך הפעיל.
  • הגבר הלולאה במסלול הלוך ושוב.
  • הספק המוצא של הלייזר.

התפתחות בזמן של הגבר והספק מוצא של לייזר רציף

איור 5.9: התפתחות בזמן של הגבר והספק מוצא של לייזר רציף.

בזמן t1 מופעל מנגנון העירור. כתוצאה מכך גדלים הגבר התווך הפעיל והגבר הלולאה (במסלול הלוך ושוב) בין המראות.

בזמן t2 מגיע הגבר התווך הפעיל לערך הסף, וערך הגבר הלולאה במסלול סגור ל 1. מתחיל תהליך לזירה, הגורם לפליטת הקרינה מהלייזר.

בזמן t3 מגיע מנגנון העירור למצב יציב (הספק הכניסה קבוע).

הגבר התווך הפעיל נמצא מעט מעל ערך הסף, והגבר הלולאה (במסלול הלוך ושוב) נמצא מעט מעל הערך 1.

הספק המוצא מהלייזר ממשיך לעלות עד לזמן t4, בו הוא מתייצב על ערכו הקבוע, ואז גם מתייצב ערך הגבר התווך הפעיל על ערך הסף GAth והגבר הלולאה על 1.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"