שאלה 5.5:מהוד המורכב משני סוגי תווך

אורך המהוד של לייזר נאודימיום יאג הוא 50 ס"מ.

אורך מוט היאג (שהוא גם אורך התווך הפעיל) הוא 25 ס"מ.

מקדמי ההחזרה של המראות הם: R2 = 0.970 ,R1 = 0.995.

האיבודים במהלך מסלול לולאה הם: 0.5%.

מקדם השבירה של מוט היאג: 1.823.

רוחב הקו של הלזירה באורך גל 1.06[mm] הוא: 1010*3 [Hz].

חשב את:

א. הגבר הרוויה (GA)th של הלייזר.

ב. המרווח בין אופני התנודה האורכיים.

ג. מספרם המקורב של אופני התנודה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"