5.3 "שריפת חור" בעקומת ההגברה של הלייזר

הגבר התווך הפעיל של הלייזר תלוי בהיפוך האוכלוסייה, ובצורת קו הפלואורסצנסיה.

הגבר זה מושפע מתהליך הלזירה עצמו, מכיוון שהלזירה משנה את מצב היפוך האוכלוסייה עקב הפליטה המאולצת.

כאשר מתרחשת פליטה מאולצת, קטֵן היפוך האוכלוסייה, וההגבר יורד.

השאיבה המתמשכת מעלה את איכלוס הרמה העליונה, ומגדילה ע"י כך מחדש את ההגבר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"