סיכום ביניים

  • GL = ההגבר במסלול לולאה (Loop Gain), הוא הקובע אם הספק הקרינה הנפלטת מהלייזר יגדל, יקטן, או יישאר קבוע.
    גודל זה כולל בתוכו את סך כל ההגבר והאיבודים שעוברת הקרינה האלקטרומגנטית במסלול סגור (הלוך ושוב) במהוד.

GL=R1R2G2AM

GA = הגבר התווך הפעיל עקב הפליטה המאולצת.

R1 ,R2 = מקדמי ההחזרה של מראות הקצה של המהוד.

M = גורם האיבודים האופטיים במסלול סגור (הלוך ושוב) בין מראות המהוד.

  • כאשר GL = 1, הלייזר פועל במצב עמיד (Steady State), כלומר: מהלייזר נפלטת קרינה בהספק קבוע רציף. זהו תנאי הסף ללזירה, והגבר התווך הפעיל המתאים לתנאי זה הוא:

(G_{A})_{th}=\frac{1}{\sqrt{R_{1}R_{2}M}}

  • מקדם האיבודים (α) ומקדם ההגברה (β) הם הקובעים את גורם האיבודים (M) והגבר התווך הפעיל (GA):

M=exp(-2αL)

GA=exp(+βL)

L = אורך המהוד (בשלב זה הנחנו לצורך פשטות כי אורך המהוד שווה לאורך התווך הפעיל).

GL=R1R2exp[2(β-α)L]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"