5.2 הגברה במהלך מסלול סגור (הלוך ושוב)

כל פעם שהקרינה עוברת דרך התווך הפעיל של הלייזר היא מוגברת, כפי שראינו בדיון על "היפוך האוכלוסייה" (ראה סעיף 2.6).

לעומת ההגברה, קיימים בלייזר איבודים מסוגים שונים:

  • כאשר הקרינה פוגעת במראות הקצה נגרמים איבודי פיזור ובליעה.
  • במראה של מצמד המוצא חלק מהקרינה נפלט אל מחוץ ללייזר.
  • בתוך הלייזר עצמו מתרחשים תהליכי פיזור ובליעה: בתווך ובקירות הלייזר.
  • עקב הממדים הסופיים של רכיבי הלייזר מתרחשת בהם עקיפה.

כלומר, עקב כל האיבודים חלק מהקרינה אינו משמש בתהליך הלזירה.

תנאי ללזירה הוא כי ההגבר הכולל יהיה גדול במעט מסך כל האיבודים.

מגדירים הגבר במסלול לולאה (GL=Loop Gain) כהגבר נטו (הגברה פחות איבודים) שיש לקרינה במהלך מסלול הלוך ושוב בלייזר.

כלומר: ניתן למדוד את ההגבר במסלול לולאה על ידי מדידת היחס בין עוצמת הקרינה במישור מסוים (המאונך לציר הלייזר), לבין עוצמת הקרינה באותו מישור ייחוס, לאחר שהקרינה עברה מסלול סגור אחד בתווך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"