דוגמא 5.1: נתונים אופייניים של לייזר הליום – נאון

תדירות מרכזית של הקרינה הנפלטת:

n0 = 4.74 * 1014 [Hz]

רוחב פס התדר של הקרינה הנפלטת (רוחב אופן תנודה בודד, מיוצב באמצעים שונים):

1 [KHz] = 103 [Hz]

רוחב תדירות אופן התנודה של המהוד:

1 [MHz] = 106 [Hz]

הרחבת פס טבעית:

100 [MHz] = 108 [Hz]

הרחבת דופלר:

1500 [MHz] = 1.5*109 [Hz]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"