הערה 1: מגבלת מינימום לרוחב פס ספקטראלי

(*) לכל רמת אנרגיה יש רוחב מסוים, וזמן חיים סופי.

הרחבה טבעית של קו נובעת מעקרון אי הוודאות של הייזנברג האומר שלכל מעבר קיימת אי וודאות (הרחבה) באנרגיה, שקשורה לזמן המעבר Dt ע"י:

נוסחה

נוסחה

נוסחה

t = 10-8[sec] —-> Dn ³ 108 [Hz]

t = 10-4[sec] —-> D n ³ 104 [Hz]

כפתור "הבא" כפתור "הקודם"