נוסחת רוחב קו ספקטרלי

רוחב ספקטרלי מבוטא באמצעות אורכי הגל, או התדירויות, של שתי נקודות הנמצאות בחצי מהגובה המכסימלי של ספקטרום הפליטה:

נוסחה

רוחב הקו (Δλ) קטן בהרבה מכל אחד מאורכי הגל (Δλl <<λ1 , λ2 ), ולכן ניתן להשתמש בקירוב נוסחה,

כאשר λ0 הוא אורך הגל במרכז ספקטרום הפליטה של הלייזר.

מכאן מקבלים:

נוסחה

בצורה דומה:

נוסחה

בפרק 10 נשתמש בקשרים מתמטיים אלו להגדרת קוהרנטיות הלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"