רוחב קו הפלואורסצנסיה

כל המעברים הללו בין רמות האנרגיה, כאשר הם משורטטים לעומת התדירות, מהווים את צורת קו הפלואורסצנסיה כמתואר באיור 5.3.

צורת קו פלואורסצנסיה

איור 5.3: צורת קו פלואורסצנסיה.

מקובל למדוד את רוחב קו הפלואורסצנסיה ע"י מדידת רוחב הגרף המתואר באיור 5.3 במחצית גובהו המכסימלי:

(FWHM = Full Width at Half Maximum)

קיים דמיון רב בין צורת עקומת ההגברה של הלייזר (שראינו באיור 4.4) לצורת קו הפלואורסצנסיה (שתוארה באיור 5.3).

זאת, מכיוון שעקומת ההגברה של התווך הפעיל, תלויה ישירות ברוחב קו הפלואורסצנסיה של הפליטה הספונטנית, הקשורה למעבר הלזירה המסוים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"