דוגמא 5.3: חישוב איבודי המהוד

לייזר הליום-נאון פועל בהגבר סף.

מקדמי ההחזרה של המראות הם: R1 = 0.999 ,R2 = 0.97.

אורך המהוד 50 ס"מ והגבר התווך הפעיל 1.02 =GA .

חשב את גורם האיבודים M ואת מקדם האיבודים α.

פתרון דוגמא 5.3:

מכיוון שהלייזר פועל בהגבר סף, הרי GL=1.

כאשר נציב ערך זה בנוסחה נקבל:

GL=1=R1R2G2AM

ומכאן נבודד את M:

M=1/(R1R2G2A)=1/[(0.999)(0.97)(1.02)2]=0.9919

כצפוי קיבלנו כי M<1 (!).

את מקדם האיבודים (a) נחלץ מתוך נוסחת גורם האיבודים:

M = exp(–2αL)

ln(M) = –2αL

a = ln(M)/(–2L) = ln(0.9919)/(–100) = 8.13*10-5 [cm-1]

שים לב: אם גורם האיבודים M היה קטן מ- 0.9919, GL היה קטן מ1-, ולא היה מתקיים התנאי לתנודות בלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"