חישוב ההגבר במסלול לולאה עם איבודים

את שאר האיבודים נכניס לחישוב כאילו הם מתרחשים בצורה אחידה לכל אורך המסלול L בין שתי המראות. באנלוגיה לנוסחת הבליעה של למברט (שמתוארת בסעיף 2.3), נגדיר מקדם איבודים ∝, ובעזרתו גודל נוסף הנקרא גורם האיבודים M:

M=exp(-2∝L)

M = גורם איבודים, מתאר את החלק היחסי מהקרינה אשר נותר במהוד לאחר האיבודים במסלול לולאה.
יש לשים לב כי סך כל האיבודים במסלול לולאה הוא (1-M), (תמיד קטן מ1-).

∝ = מקדם איבודים (ביחידות 1 חלקי אורך).

2L = אורך מסלול הקרינה בין שתי מראות המהוד, שהוא פעמיים אורך התווך.

נכניס את גורם האיבודים M לחישוב E5:

E5=R1R2G2AE1M

ומכאן מוצאים את ההגבר במסלול לולאה GL:

GL=E5/E1=R1R2G2AM

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"