פתרונות לשאלות (פרק 5)

שאלה 5.1:

אורך לייזר 40 ס"מ, והגבר התווך הפעיל שלו 2.

מקדמי ההחזרה של מראות הקצה שלו: R1 = 0.997 ו- R2 = 0.7.

סך כל האיבודים במסלול סגור בין מראות המהוד הוא 7.5%.

חשב את:

א. גורם האיבודים M.

ב. מקדם הבליעה α.

ג. מקדם ההגברה β.

ד. ההגבר במסלול סגור GL.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"