הגדלת השאיבה של לייזר

עבור אותו לייזר, כאשר נגדיל את השאיבה, יגדל ההגבר לאות קטן, אך ערך הגבר הרוויה לא ישתנה ויישאר ערך הסף GA)th).

הספק המוצא של הלייזר יגדל מכיוון שהגדלנו גם את ההגבר לאות קטן וגם את היפוך האוכלוסייה.

במקרה זה של הגברת השאיבה, ה"חורים" בעקומת ההגברה מתמלאים מהר יותר, מכיוון שכמות האטומים המעוררים גדולה יותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"