מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 20


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה: רוחמה אבן

גרפיקה: נחמה בר, פולינה קרביץ, זוהר שנקמן