מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 17


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה:נורית זהבי

גרפיקה: פאולינה קרביץ