מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 16


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה:נורית זהבי

עיצוב: עילית בן-יוסף

איור: רחל בוקשפן

שרטוט: נחמה בר