לאתר המלווה קהילות מורים

הובלת פרויקט תלת שנתי להרחבת מעגל לומדי הפיזיקה בארץ באמצעות הכשרה של מנהיגות מורים ופיתוח מגוון משאבים לשימושם. במסגרת הפרויקט הזה מוכשרים 20 מורים מובילים המנחים 10 קהילות אזוריות של מורים לפיזיקה. כ-150 מורים משתתפים בקהילות האלה , אחת לשבועיים, על בסיס קבוע ובאמצעותם מגיעים אל אלפי תלמידים.

הכשרת המורים המובילים מתבצעת במסגרת של "קהילה לומדת", הנפגשת במכון ויצמן אחת לשבועיים, לסירוגין עם מפגשי קהילות המורים האזוריות. ההכשרה מתאפיינת בכך שהיא מתבצעת בהקשר של הפרקטיקה של מורי הפיזיקה. התכנים המרכזיים הם: שימוש בשיטות הוראה "ממוקדות לומד" הפונות אל תלמידים בעלי יכולות וצרכים שונים; גיוון ההוראה לשם יצירת התלהבות ומשיכה למקצוע; העמקה של הידע בפיזיקה ובהוראת הפיזיקה.

ממצאים של מחקר המלווה את הפרויקט מעידים על שביעות רצון גדולה של המורים המשתתפים בקהילות, על שינויים בפרקטיקה של המורים ואף בחלק מבתי הספר נמצא גידול במספר התלמידים הבוחרים ללמוד פיזיקה.