אתר מלוות לפרויקט עדש"ה

מטרת פרויקט עדש"ה (עמיתים דנים בשיעורי המתמטיקה) היא ליצור מאגר של שיעורי מתמטיקה מוסרטים ולפתח מסגרת ייחודית לניתוח השיעורים עם מורים. מסגרת הניתוח שואפת להעשיר ולהעצים את הכישורים הרפלקטיביים של המורים על ידי השתתפות בצפייה ובדיונים מונחים של ההיבטים המתמטיים והפדגוגיים המגוונים של פרקטיקות הוראה (של עמיתים או של עצמם). מאגר השיעורים המוסרטים ביחד עם מסגרת הניתוח מופעלים בקורסים פנים אל פנים עם מורים מובילים ועם מורי מורים, על מנת ליצור אפקט מניפה שיקיף מספר רב של מורים. במקביל, נבנה אתר אינטרנט לשימוש לכלל המורים, ואנו שוקלים לבנות סביבות למידה ווירטואליות.