אתר מלווה לתכנית מתמטיקה משולבת

קבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע מפתחת סדרת ספרי לימוד חדשים לחטיבת הביניים – מתמטיקה משולבת. הספרים תואמים את המטרות, את התכנים ואת רצף הנושאים של תכנית הלימודים החדשה להוראת מתמטיקה בחטיבת-הביניים, שהוצאה לאור על-ידי משרד החינוך.

עקרונות

 • שילוב נושאי הלימוד בספרי הלימוד מובאים נושאי הלימוד במסלול המתאים להוראה ספיראלית ואינטגרטיבית, לפי הנחיות תכנית הלימודים. הוראה כזאת מבוססת על שילוב בין מושגים לנושאים מתמטיים מאותו תחום ומתחומים מתמטיים שונים, ועל התנסות התלמידים במצבים ובתופעות, המשקפים קשרים בין תחומים מתמטיים ובין תחומי דעת או סביבה אחרים. יצירת קשרים בין התחום המספרי, התחום האלגברי והתחום הגאומטרי חשובה במיוחד, אך לכל אחד משלושת התחומים גם תפקידים מיוחדים לו.
  • התחום המספרי נועד לפתח חשיבה כמותית ותובנה מספרית, לחזק ולהרחיב את הידע על עולם המספרים, ולהשיג שליטה באלגוריתמים ובמיומנויות חישוב במספרים.
   התחום האלגברי נועד להכיר מצבים ותופעות של השתנות בתוך המתמטיקה ומחוצה לה, להתנסות בתהליכים של הכללה, בהעלאת השערות ובהצדקתן, ולשלוט בביצוע אלגוריתמים ובמיומנויות אלגבריות.
  • התחום הגאומטרי נועד לפתח תפישה חזותית, לגלות תכונות של צורות ועובדות גאומטריות, לבסס כישורי חשיבה גאומטרית קדם-דדוקטיבית, ולהכיר קשרים דדוקטיביים בין תכונות גאומטריות ודרכים להסבירן.

כל יחידת לימוד בספרים עוסקת באחד משלושת התחומים, כאשר התחומים האחרים משולבים ביחידה לפי אופיים ולפי הצורך.

 • תהליכי הוראה ולמידה תהליך הלמידה בספרים משלב עבודה במליאה עם עבודה יחידנית או בקבוצות קטנות. התהליך כולל את השלבים הבאים:
  • התמודדות עם בעיה מרכזית.
  • הגדרת המושגים המתמטיים שפותחו במהלך ההתמודדות עם הבעיה וגיבושם.
  • עבודה בכיתה ובבית על משימות נוספות, המבססות את המושגים שנלמדו ומרחיבות אותם.

תהליך זה מתבצע תוך הקפדה על פיתוח אלגוריתמים ומניפולציות מתמטיות בלמידה משמעותית, ועל פיתוח אסטרטגיות חשיבה הדרושות להתמודדות עם בעיות מתמטיות.

החומרים לתלמידים ולמורים

ספרים לתלמידים

הספרים לתלמידים מופיעים בשלוש גרסאות:

 • ספרים לתלמידים לדוברי עברית
 • ספרים לתלמידים לדוברי ערבית
 • ספרים לתלמידים במגזר החרדי