אתר מלווה לתכנית מטמו"ן חדש

סביבת למידה מטמו"ן חדש פותחה במחלקה הוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע בשיתוף עם משרד החינוך. הסביבה כוללת: חומרי למידה מודפסים לתלמידים, מדריכים למורה וסביבה מתוקשבת, הנותנים מענה שלם ללמידה, לגיוון ולהעמקה בתחומי הכימיה, הפיזיקה, הביולוגיה והטכנולוגיה בהלימה לתכנית הלימודים המעודכנת (2012) במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים.

בחומרי הלמידה של מטמו"ן חדש באים לידי ביטוי הניסיון המצטבר של המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בפיתוח, במחקר ובפדגוגיה, והמעורבות רבת השנים בפיתוח מקצועי של מורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.

מענה ברמת התלמידים

פיתוח והפעלה של גישת הוראה, סביבה מתוקשבת וחומרי למידה/הערכה המתמקדים:

  • בהבניית רעיונות ועקרונות מרכזיים במדע וטכנולוגיה, תוך מתן הזדמנויות להיכרות עם חידושים ופריצות דרך בתחום.
  • בהקניה וביישום של מיומנויות למידה, חקר, חשיבה ותיכון המשולבים במפורש בחומרי הלמידה.
  • בשילוב סביבה מתוקשבת בתהליך ההוראה/למידה, על מנת לגוון ולהעמיק את הלמידה, ולהתאימה לצרכי לומדים שונים.
  • בטיפוח העניין, המוטיבציה, הלמידה המשותפת, והמכוונות העצמית של הלומדים.
  • באינטגרציה של ידע.

מענה ברמת המורים

בנייה של קהילת מורים מתוקשבת, דינמית ומחויבת,

  • המאפשרת תמיכה ועדכונים שוטפים.
  • השותפה להתנסות ולפיתוח ההיבטים השונים של מטמון חדש והידע המצטבר במהלך הפעלת התכנית.
  • המעניקה תשתית של תקשורת ודו-שיח מקצועי מתמיד בין מורים למפתחים.

מה כוללת הסדרה?

אוגדנים לתלמיד

מדריכים למורה

פעילויות מעבדה, חקר ותיכון

פריטי הערכה לצורך למידה

סביבה ממוחשבת הכוללת ספר אינטראקטיבי ואתר מלווה (למורה ולתלמיד).