סמינרים

סמינר
23.12.19 | 14:30-16:00  | במעבדה 1 של המחלקה להוראת המדעים

סמינר מחלקתי בנושא The Biomass Distribution on Earth
09.12.19 | 14:30-16:00 | במעבדה 1 של המחלקה להוראת המדעים

סמינר מחלקתי וטקס הענקת הפרס לזכרה של אורלי קפלן ז"ל לשנת תש"פ.
2.3.20 | 14:15-16:30  | באולם אבנר שבמכון ויצמן

הודעות

ד"ר רחל ממלוק – נעמן
נבחרה כיושבת ראש החטיבה החינוכית באגודה האירופית לכימיה וכחברה באגודה הבין-לאומית לכימיה יישומית